Wyniki

Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnej, system pozwala przeglądać pełen zestaw wyników tuż po badaniu, jak i zbierać, przechowywać i wspólnie z lekarzem analizować wyniki pomiarów o dowolnie wybranej porze. System przedstawia informację o regularności badań, w oparciu o powstający automatycznie dzienniczek wyników.