Przypomnienia

Oprogramowanie mediAstystent® przypomina o wybranych aktywnościach, porach badań, przyjmowania leków czy terminach ustalonego kontaktu z lekarzem.
Użytkownik otrzymuje potrzebne wsparcie umożliwiające mu świadome dbanie o zdrowie i jakość życia.