Badania

System za pomocą komunikatów tekstowych i dźwiękowych prowadzi użytkownika przez kolejne etapy badania. Podpowiada, w jaki sposób korzystać z wybranego urządzenia pomiarowego (np. ciśnieniomierza). Po zakończonym badaniu, wynik zostaje automatycznie przekazany do Centrum Medycznego, gdzie pozostaje widoczny dla personelu medycznego.