bFeUwmOfZlOY5JamZg,fullsizerender262

W dniach 7-8 marca w Toruniu odbyło się Forum Gospodarcze Weclonomy, organizowane przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Tematem XXIII edycji Forum była „Integracja i współpraca. Gospodarka – Nauka – Innowacyjność”. Profesor Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora ‪‬‬‬‬NCBR był jednym z prelegentów w sesji poświęconej zagadnieniom służby zdrowia.

Tegoroczna edycja forum szczególny nacisk położyła na innowacyjność w gospodarce i nauce oraz na współpracę między tymi dziedzinami. Rozmowy i dyskusje na temat nowych technologii były podzielone na poszczególne branże gospodarki: energetykę, rolnictwo, handel krajowy i międzynarodowy, budownictwo, obronność, zdrowie. Innowacyjności nie zabrakło również w blokach tematycznych poświęconych dziedzinom społecznym i naukom humanistycznym.
Profesor Jerzy Kątcki uczestniczył w panelu pn. Innowacje w służbie zdrowiu, który moderowany był przez Panią Agnieszka Czupryniak , Dyrektor ds. rozwoju KCRI Sp. z o.o. Uczestnikami dyskusji byli: Tomasz Błoński – Dyrektor Zarządzający Kancelaria Brokerska Guardian-Progress Broker Sp. z o.o., dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz – Klinika Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, Barbara Jaworska-Łuczak – Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Krzysztof Kaczmarek – Prezes Meditel Sp. z o.o., Kazimierz Tomaszewski – Prezes Z.T.S Hagmed Sp. j., prof. dr hab. n. med. Krystian Wita –  p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca. Profesor Jerzy Kątcki, który wystąpił z prezentacją otwierającą panel, przedstawił ofertę programową NCBR skierowaną do beneficjentów sektora medycznego, w tym m.in. programy ‪‬‬‬‬Innomed oraz Strategmed.
Celem Forum Gospodarczego Weclonomy jest stworzenie wieloaspektowej płaszczyzny dyskusji dla przedstawicieli różnych środowisk. W Forum biorą udział przedsiębiorcy, naukowcy, politycy, samorządowcy, dziennikarze, a także osoby zaangażowane w pozarządową działalność społeczną.
Źródło: ncbir.pl
Share
This