Hispanic doctor talking patient on laptop

 

 

Meditel z radością przyjmuje wiadomość o pozytywnej rekomendacji oraz wycenie procedur telemedycznych jako świadczeń refundowanych. Zgodnie treścią dokumentu: „Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna[link] procedurom takim jak „Kardiologiczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego” oraz „Geriatryczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego” została wystawiona pozytywna ocena oraz przypisana wartość 6 pkt (w ramach świadczeń odrębnie kontraktowanych).

 

Wierzymy, że dostrzeżenie przez kluczowe instytucje w kraju potencjału telemedycyny oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych będących naszą domeną pozwoli w niedługim czasie wspólnie dbać o dobro wszystkich pacjentów na najwyższym światowym poziomie.

Share
This